Genel Matematik Ders Notları PDF İndir

Kendinize ait paylaşılmasını istediğiniz pdf, slaytlar, ders notları, kitaplar, romanlar, şiirler, programlar vb. öğrencilere yardımcı olacak ne varsa bizlere iletişim sayfasından gönderebilirsiniz.Genel matematik ders notlarını pdf haliyle indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
Matematik ille de asık suratlı olacak diye bir ¸sey yok. Ö˘grenme ille de eziyetli olacak diye bir ¸sey
de yok. Anlama süreci neden haz dolu bir eylem olamasın? Birçok insan tarafından kolaylıkla kavranan
bir ¸sey neden ba¸skaları tarafından da kavranamasın? Matemati˘gin ya da bir ba¸ska bilimin ileri
konuları zihnimize meydan okuyan zorlukta da olabilir. Ama okul müfredatı düzeyine inen bilgi,
insanlık kazanımlarının en çok süzgeçten geçmi¸s, en yalın formlara ula¸smı¸s ve faydalı oldu˘gu sabit
olmu¸s kısımlarıdır. Bu bilginin, do˘gru dürüst aktarıldı˘gı ve sunuldu˘gu takdirde her dünya vatanda
¸sı tarafından kolaylıkla anla¸sılabilmesi gerekir. Bu inançla matematik ö˘grenimini zevkli bir u˘gra¸sa
dönü¸stürmek istedik ve elinizdeki kitabı ürettik. Ne kadar ba¸sarılı olaca˘gımızı ¸süphesiz zaman gösterecektir,
ama sizlerden de aktif bir okuma bekliyoruz. E˘ger bu kitabın herhangi bir pasajı ile yarım
saat sıkılmadan ve bir ¸seyler ö˘grenerek vakit geçirebilirseniz kendimizi mutlu sayaca˘gız. Bir yandan
Mete Hoca ile Pınar Hoca, di˘ger yandan da meraklı ö˘grencilerimiz Zeynep, Gökçe, Selçuk ve
Engin, tartı¸sa tartı¸sa, belki bazen birbirlerine de takılarak, matemati˘gin temel kavramlarını ö˘grenmek
istiyorlar. Burada bir parça da Platon’un okuluna özenmedik desek yalan olur. Monolog yerine
diyalogun hem daha zihin açıcı oldu˘gunu, hem de insana daha yakı¸stı˘gını dü¸sünüyoruz. Sizin de
kendinizi bu sınıfın bir parçası olarak hissetmenizi, okurken aklınıza gelen soruları ya da katkıları
bize iletmenizi diliyoruz. Hocalarımız da her zaman yeni bir ¸sey ö˘grenmeye hazırdırlar ve örne˘gin
Gökçe’nin ya da Selçuk’un bir sorusundan yeni bir bakı¸s açısı kazandı˘gımız az olmadı. Diyalog formatının
kendine has bir dinami˘gi var, soru soruyu üretiyor ve sözü bazen birkaç sayfada kestirip
atamıyoruz; yani bu kitap açılıp da yarım sayfası okunabilecek bir kitap de˘gil. Bu nedenle, üniteleri
okurken en az bir alt-bölümü kendi bütünlü˘gü içinde okumanızı öneriyor ve iyi okumalar diliyoruz.
Link 1
Bize en büyük desteği yorum yaparak sağlayabilirsiniz.
Ayrıca paylaş butonlarını kullanmayı ve kırık linkleri bize bildirmeyi unutmayın.