Allah(c.c.)'ın 99 İsmi ve Türkçe Anlamları (Esma-Ül Hüsna)

Kendinize ait paylaşılmasını istediğiniz pdf, slaytlar, ders notları, kitaplar, romanlar, şiirler, programlar vb. öğrencilere yardımcı olacak ne varsa bizlere iletişim sayfasından gönderebilirsiniz.

Aşağıda Allah'ın 99 ismi ve yanlarında türkçe mealleri verilmiştir.Herkese iyi ilimler.
1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu 
2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran 
3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek 
4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı 
5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran 
6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan 
7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren 
8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan 
9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan 
10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran 
11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi 
12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan 
13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan 
14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren 
15-GAFFAR C.C. Çok affeden 
16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden 
17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren 
18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran 
19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan 
20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen 
21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan 
22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten 
23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden 
24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten 
25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren 
26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan 
27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten 
28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören 
29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren 
30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez 
31-LATİF Lutfu keremi bol olan 
32-HABİR Her şeyden haberdar olan 
33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 
34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen 
35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan 
36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 
37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 
38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 
39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren 
41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören 
42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi 
43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan 
44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü 
45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren 
46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan 
47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan 
48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven 
49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 
50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten 
51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören 
52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit 
53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan 
54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan 
55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen 
56-VELİY Müminlerin dostu olan 
57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan 
58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen 
59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan 
60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 
61-MUHYİ Canlılara hayat veren 
62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan 
63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan 
64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan 
65-VACİD C.C. İstediğini bulan 
66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi 
67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan 
68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil 
69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan 
70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten 
71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren 
72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan 
73-EVVEL Herşeyden önce olan 
74-AHİR Herşeyden sonra olan 
75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen 
76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 
77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan 
78-MÜTEALİ Ali, büyük 
79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan 
80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden 
81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran 
82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden 
83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen 
84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır 
85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi 
86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun 
87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan 
88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan 
89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan 
90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan 
91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan 
92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan 
93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri 
94-HADİ Kullarına hidayet veren 
95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen 
96-BAKİ Varlığının sonu olmayan 
97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi 
98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran 
99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden C.C.(Celle Celalühü)Kaynak=www.dersimiz.com

Bize en büyük desteği yorum yaparak sağlayabilirsiniz.
Ayrıca paylaş butonlarını kullanmayı ve kırık linkleri bize bildirmeyi unutmayın.

1 yorum:

Ekle yorum