Kimya Ders Notları

1) Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümleri
2) Atomun Tarihçesi Konu Anlatımı Ders Notları Pdf
3) Dalton Atom Teorisi Konu Anlatımı
4) Tübitak Kimya Olimpiyat Soruları ve Cevapları Pdf İndir
5) Ayrıntılı Periyodik Tablo Pdf İndir
6) Kimya Çözeltiler Konu Anlatımı Ders Notları Pdf İndir
7) Kimya Gazlar Konu Anlatımı Pdf İndir
8) Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamaları Konu Anlatımı Pdf İndir
9) Elektrokimya Konu Anlatımı Ders Notları Pdf İndir
10) Hidrokarbonlar Konu Anlatımı Ders Notları Pdf İndir
11) Çözünürlük Dengesi Konu Anlatımı Pdf İndir
12) Kimya Alkoller ve Eterler Konu Anlatımı Pdf İndir
13) Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Denge Konu Anlatımı Pdf İndir
14) Bileşikler-Formüller Konu Anlatımı Ders Notları Pdf İndir
15) Simyadan Kimyaya Konu Anlatımı Ders Notları Pdf İndir
16) Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Konu Anlatımı Pdf İndir
17) Asitler,Bazlar ve Tuzlar Konu Anlatımı Ders Notları Pdf İndir
18) Maddenin Halleri Konu Anlatımı Pdf İndir